Iverksett!
Ønsker du å iverksette planene dine i dag uten å inngå et samarbeid om regnskapstjenester? Besøk vårt nettsted Iverksett.no!Her kan vi tilby:

  • Kjøp av et ferdig registrert aksjeselskap – du får et org.nummer på dagen!
  • Stiftelse av selskaper og råd i forbindelse med valg av organisasjonsform
  • Leie av enkeltstående kontordager med regnskapshjelp
  • Bistand med årsoppgjør for AS og ENK; inkludert gjennomgang av bokføringen du har gjort, avstemming av balanseposter og utarbeidelse av regnskap, skattemelding og alle pliktige skjemaer med innsendelse fra system (lovpålagt fra 2023)
  • Bistand knyttet til endring i eierskap og/eller øvrige selskapsendringer som emisjoner, vedtektsendringer mv.
  • Maler på diverse avtaler (aksjonæravtaler, aksjekjøpsavtale, låneavtaler mv)


Vi har også et godt samarbeid med revisor som bistår når det er nødvendig med slike bekreftelser.